OPEN BRIEF AAN MONIKA SIE DHIAN HO, KERSVERSE DIRECTEUR VAN DE WIARDI BECKMAN-STICHTING, “DENKTANK” VAN DE PVDA

subliem artikel

Martien Pennings

[Dit stuk verscheen oorspronkelijk in juni 2007 op Hoeboei onder mijn pseudoniem Leo Sar (anagram van “Rasoel” = Arabisch voor “boodschapper”), maar ik kan het daar niet meer vinden.]

Beste Monika ,

Van je ouders heb je meegekregen, zeg je tegen de Volkskrant (zaterdag 26 mei 2007), dat een mens pas respect verdient na het bereiken van maatschappelijke status. Ik (61) ben opgevoed door mijn grootmoeder en die leerde me het tegenovergestelde: “Schuim komt altijd bovendrijven”. Voor beide visies is iets te zeggen en van zowel terecht als zeer onterecht “de top” bereiken zijn vele voorbeelden  te geven.

Overigens is, naar mijn persoonlijke mening, het woord “respect” net zo verdacht en onbruikbaar geworden als “racisme”. En om dezelfde reden: het is te vaak geperverteerd door kwasten en nitwits. Respect is een favoriet woord van de mafia, van Alexander Pechtold,  van dictators met bloed aan hun handen, van agressieve hangjongeren en…

View original post 4,913 more words